רן אדום החזה הקטן בסמוך לעזרת הנשים בבית הכנסת הישן שבת פרשת משפטים והאדום בשירה לוהטת בשעת הבוקר העומד ועמו שמש רוטטת שלאחר הגשם היורד ואשה קטנה בעזרה שמעה את השירה ומחתה דמעת אזכרה מבין עינה אל סידורה