עוד שיר אחד קטן נותר אל מול שמינו כחול כמעיין מול שכול העננים עוד שיר אחד איתן טהור כנעוריינו יפרוץ בבוא הזמן באלף ניגונים אכן אפור התוויי רצוף זימה וזעם אכן שחור הליל וצל יומו הדל אבל הנכם עדַי ועם חלוף הרעם יירחב המעיין לשטוף שדות של טל עוד שיר אחד נידח נוגן בנשמותינו והוא כשחר צח לאופל הלילות עוד שיר אחד ייפרח צלול כנעורינו כאלף צבעונים על אובך החולות