בס"ד ומה יפו אוהבים עלומים מספרים חיבתם נכמסים נרמזים. עלמה ובחור יפכו את ליבם – הלוטף זה את זה לא יתמידו דומם. ואהבת אין-קץ יזכו- נאחל וברכת שמיים במתנת הא-ל. א' שבט תשס"ד מוקדש בזאת לשי ותמר (לא אוכל לספר במי מדובר...) ותודה לידידי אביב וסתיו, כי בעידודו פורסם התו!