הקומוניסטים, ממשיכים במצעד! דגלי - התקווה הפועלית, ממשיכים להתנוסס, לעברה של השמש. בדרכו של אוקטובר, רגלינו ממשיכות בצַעוד; למען לחם - חוקינו, אש המאבק, מתחדשת!