ניכון מדינה משותפת - ישרא-פלסטין שמה!
יהודים וערבים יחיו יחד בארצם האהובה.
ירושליים היא הבירה לנצח של שני העמים;
ניכון מדינה משותפת לישראל ופלסטין.

נֶחְדַל ממלחמות והירג;
נפסיק לשנוא אחד את השני.
אין לנו סיבה לאייבה ולקצף;
כאן לא רק ביתי.

אנו עמים-אחים! יש לנו עתיד משותף.
נתחלק כמו רֵעים, לא נריב עוד.
אחד לגורל שני נהיה שותף!