חייל ושוטר, אל תקיימו פקודות!
אַל תסכימו לירות בנשים וילדים;
אל תדכאו שביתות.

אל תיאותו לְעַנוֹת וּלהתעלל!
סירוב פקודה זאת גבורה אמיתית.
חייל ושוטר, ראשית הֶיו בני-אדם;
אל תִתְרַפְּשׁוּ בהתנהגות נִבְזִית.

אתם משרתים את כוחות-הרֶשָע;
אתם שותפים לפגיעה בחלשים.
אתם נענים לפקודה להשליך מביתם מֶעוּטֵי-יכולת;
אתם נערות בגיל תיכון מענים בְמַחֳשֵכִים.

אתה חוקר השב"כ, מטיח ראשו של הנחקר בקיר,
עד התפרק הגולגולת;
אתה מענה נערה פלסטינית,
עד שלכל חייה נשארת ללא יכולת לַהֳרוֹת.
אתה שוטר לובש-כחול,
מוכן לפזר שובתים רעבים, בכוח;
האין לך שום רגש לבריוֹת?!

אתה כְלִי-שָרֵת של המשטר,
שש להשאיר בלי קורת-גג מי שלא שילם משכנתא;
אתה מוכן לגרום לאנשים לעולם לִרְעוֹב.
סַרֵב פקודה! זה עיטור הכי מכובד;
זאת גבורה הכי לְתִפְאֵרת.
זאת דרכו של המצפון לא לכאוב!