נריה קדושה אני מבקש, או שמא צומי קדושת ארץ ישראל, או רמוש עפרה קדושת אהבת ישראל, או חולת אהבת נערה קודש הקודשים אני מבקש, או היות הדוחק את הקץ מהרה, ענני אבי, ותמהר ותחיש לגאולנו בקרוב.