מדוע מושכים הם את הזמן, שעות רבות, עד-אין מספר, ואינם טורחים להודיעני- דבר? מדוע המציאות הזאת היא כקרן שמש חמקמקה, לא תיתפס בכף, ובכל-זאת- "שימך לא שכחנו, נא אל תשכחנו"? מה היה לי כי שגיתי גם אנוכי, בתהום הנשייה, ואת משמעותם העמוקה של הדברים- לא נצרתי? מה היו עושות האיילות בלילות, אילו לא שיחקו איתן, הפילות הגדולות- בג'ולים ובגולות? והאם יש לכל-זאת משמעות עמוקה, הנסתרת מבינתנו? הושיענו אלוקי-ישענו, על-דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתינו- למען שמך.