היום ראיתי באוטובוס איש משוגע. הוא זימר לעצמו ניגונים ישנים, עוטה על פניו ארשת חשיבות אינסופית. הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה לראות תגובתם של עוברים ושבים, ועשה עצמו כמי שאינו רואה את החיוך הסלחני שחלף לרגע על פניהם. היום ראיתי באוטובוס איש משוגע ותכף ומיד ידעתי, שכזו אני רוצה להיות.