כמה יכול להתרחש מהרגע בו נולדת המחשבה ועד שזה קורה. (אם בכלל...) כמה התרחשויות ממחשבה קטנה מפתיחה בית חלומות אחד פורח באויר ועוד אחד, ועוד. ומגדלים וערים שלמות בנויות מאבנים של אור מטיט של רוח חצובות בתוך הררי בועות אויר... ארמון מפואר ממלכה שלמה והנה אני כבר נסיכה של אבק. לא קרה כלום, רק נולדה לה מחשבה. נפער פער, נדלק אור וכבר בתוך ראשי הקודח- עולמות!