יותר משקוראים אליך השירים, קוראים אליך כל אותם אותיות ושברי משפטים, המונחים עכשיו בסל בצורת כדור מקומט, ומגולגל היטב.