בינות – הממטרות, בשדה מול נוף אפרים, חובקו עד האופק, רוח – צפריר חולפיה; מעל ירק – הנירים, מרחיקת – דופק. השמש מאירה במרום; מעל יגבות – החיטים, מתמר לו השחר. צלילי – ממטרה, שרים ושרים; הרמש, רד לו בנחת.