הקץ, לשטן האטומי!
את המפלצת המאיימת על העולם, נגיס לרסיסים.
את הנחש הרצחני נשחק לאפר.
במקום הפצצות נפגיז בלבלוב גנים.

נקים לתחיה את השקט!
את שטיח המחר הבהיר, בידינו נארוג.
נבנה את העתיד הזוהר כשלהבת.
סכנת הכלייה, תימוג!