בלהט – רפסנות, מול העשירים ובעלי – הון, השלטון, מהדק קשר, על גרונו של ההמון. ארנקם של אזרחים, מתרוקן, עד אפס – פרוטה; משפחות מתרוששות, עד להתאבדות מחוסר – ברירה. האימפריאליזם ועושי – דברו, כלל אינם מתרגשים, מחומר – המצב; להיפך, הם דוחפים בהמון, שישנס מותניו. די להתרפס, לקפריזות, של מוסדות כספיים ולכפייתם! נהיה עצמאיים ונדאג בעצמנו, לטובת - כולם!