רועה בודדה, בתוך שממה ניצבת. מחשופי ההרים סביבה, וציה. רוחות קדים, כאש, משבתם יוקדת; שמי תכלת, זיוותם נפרסה. רועה בודדה; עדר כבשים - נופי נֶקֶד. סופות חול, ציווחתם מיללה. אהבת חיי, בלב ישימון מהלכת. כיהלום, בוהַק ניצוציה.