הנה ימים באים

על לבי אכתבך-
צור תשוקותי ומשגבי הדרך
שלי, יהא נא לך,לך.
עבורך.

אור יומי לא צרוף-
בידי שמשך, להטך
לילותי בודדים,עירומים
מחוקת הירח,
עד כלות.

תורתך בקרבי תהא- ו
יהי שקט.יקיר בריאת
נפשי ונסתרי.
הבעלת בי?
אהיה לך לכול
נסוך בי כוכביך לאור-
דממת לילותיך-
אני פה.

כתוב חרוט וחבר ברזי לבבי
למען תבנה ותנטע-
סלח נא,
לעוון, אל תזכור עוד.
תהיה לי ל--
ואהיה ל--.

הנה ימים באים
ושקדת עלי
שוב.
 
(בזכותך)