כאשר יהושוע מהלך סביב יריחו
ונפוליאון עומד איתן בשערי עכו.
כאשר פצצות אטום צונחות מטה,
ואישה צעירה צורחת בעלטה.
אני בורח ברכבת האחרונה,
אולי אמצא במקום אחר הבנה.

כאשר כתר מונח על ראשו של כלב,
והשד מזמין אותי לארוחת ערב.
כאשר הרוח נושבת בחוץ בעוצמה,
ורק ילדה קטנה לה מקשיבה.
אני בורח ברכבת האחרונה,
אולי אמצא במקום אחר הבנה.

כאשר השמיים מאפירים בגשם,
ועוד ילד נולד כלל ללא שם.
כאשר קשיש נאנח בשקט,
ואומר לעצמו שההיסטוריה חוזרת.
אני בורח ברכבת האחרונה,
אולי אמצא במקום אחר הבנה.

כאשר החלשים לנשור בשלים
ומגיע איש לנער את העצים.
כאשר מגיעה לה הספינה,
ומעל המים נמצא בקושי סיפונה.
אני בורח ברכבת האחרונה,
אולי אמצא במקום אחר הבנה.

וכל אותם המראות הקשים,
היו הם כמו לראות חתכים,
על פניי המשתקפים במראה,
אך התקשתי להבין שאותי מציגה.
לכן אני עולה על הרכבת האחרונה-
הזדמנות אחרונה לתקן את הגזרה.