שלום! לצפרירי – בוקר; שלום, לשחר! המתלהט במרום. שלום לטללים! העוטים – השכם, בדשא; ולשמש, משנתה מתעוררת – שלום!..