נערה עומדת בגשם

ללא מטריה

במשעולי המשק

מחוללת מחול המטר

הנוטף בין תנועותיה

וצחוקה

 

זכר זאת אעלה

בנסיעה רצופה

במסילת החיים

אל ההווה המתמשך

 

ואם עצב ילווני

זאת לא אשכח

ואם ירדוף הזיכרון

ויעקוף את ההווה

אשקיטו בכוס

הנמסכת מיין עלומים

ושיכר תפוזי החורף

 

נערה עומדת בגשם

ואם עצב ילווני

צחוקה לא אשכח