אין כגני הפרי והעצים העמוסים במחוזות האביב. אין כשירתך הבאה כהד כבן לוויה, כי דמותי ניבטת בשלוליות החורף, וקול צעדיי קרבים בלאט לאחר סיבוב במחוזות זרים. רב רוויתי יין נסך אדום מכרמי נכרים, עסיסו הניגר היה לדמעות במורד גרוני. אטע מטע חדש וגדרה אקים סביב אך שער בה יוצב למען יקבל פניה של עטוית הלבן ועדוית הספיר לעת תבוא מאי שם.