אבוד בחלל

nothing really is to tell

אהבה לא קיימת בשבילו

בנשימה אחת ואולי אחרונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה