אבוד בחלל

nothing really is to tell

הוא

אהבה לא קיימת בשבילו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה