אבוד בחלל

nothing really is to tell

אהבה לא קיימת בשבילו

הוא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה