אבוד בחלל

nothing really is to tell

בנשימה אחת ואולי אחרונה

אהבה לא קיימת בשבילו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה