אבוד בחלל

nothing really is to tell

בנשימה אחת ואולי אחרונה

הוא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה