סהר .

את מִי צַרִיך יותֵר

לא לזה התכוונתי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה