סהר .

לא לזה התכוונתי.

את מִי צַרִיך יותֵר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה