הציונות אינה יהדות;
יהודי אינו חייב להיות ציוני.
הרעיון הציוני רק מזיק ותורם לאנטישמיות;
הקץ לשלטון הגזעני!

די להתעלם מקורבנות הנכבה;
די לחמוד אדמת זולת.
הקץ לציונות! הקץ לאפרטהיד!
לא להיות יותר כַת.

הציונות הביאה לגירוש מאות אלפי פלסטינים,
בהופכה אותם לפליטים;
מיליוני יהודים נעקרו מאדמתם הנושבת;
אולצו להיקרא "עולים".

ניהפך לבני אנוש בעלי רגש;
לא נשתמש עוד בשואה להצדקת הפשעים.
הקץ לציונות! כן לצדק!
לא נהיה ציונים!