בעקבות אדישות השלטון האמריקאי לקורבנות סופת ההוריקן "קטרינה", בדרום ארצות-הברית

אין אצלם ערך לבני-אדם;
מי שאינו עשיר או לבן בשטח מופקר.
הצדק שלהם,
כעיני שועל ערמומי וצבוע;
אך עד כה מתודעת כל, הדבר נסתר.

מאות אלפים הוזנחו בידי צדיקי שקר;
לקיסר מהבית הלבן, מהם לא היה איכפת.
הדבר לימד מחדש, מהו "רגש אנוש" נוסח אמריקאי.
הממשל הבז לאדם, למשפט!