מוטב להיוולד בתור כלב ולא בן-אדם;

אף כלב לא ישפוך כל-כך הרבה דם.

לא ירצח מיליוני אנשים;

לא ישדוף עממים שלמים.

 

בני-האנוש זרעו חורבן והרס;

הִשֵמוּ אֶרֶץ אחר אֶרֶץ.

נטעו יערות של רֶשָע;

חוללו אין-סוף פֶשָע.

 

מוטב להיוולד בתור נַמֵר או לַיִש;

ארסו של שום נחש אינו מסוכן כך-כך,

או נשיכת-עַיִש.

המין האנושי מסוכן מכל רעידת-אדמה;

רוב מעשיו, הנם טומאה.

 

רק בֶהִתְעוֹרֵר מעמד-הפועלים המוּדַע

ישתנו פני-הדברים.

רק בידי אדם עמל לעצור את הזְוַועִים.

רק הוא מסוגל לעקור כל רשע ועוולה.

קדימה, לעבר תקופה חדשה!