העולם, שרוי, תחת שלטונו של השקר; הכל מרמה זה את זה; כזב רודף כזב! האם לא נשאר עוד המקום, לכנות וליושר? האם בעולם, הכל מוליך שולל?!