האמת ניתנה (לי) להאמר,

הוצאת נשמתי בנשיקה די מהר.

למראה פנייך התחממו הלבבות בין ליל.

את סתונית אחוזתי מוסר אני לך, אשת חיל.