גולדית פז

עולה חדשה מארה"ב, כבר 5 שנים בארץ, וותיקה בנפשי... בת 27.

אפקט הפרפר

עיר וורודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה