גולדית פז

עולה חדשה מארה"ב, כבר 5 שנים בארץ, וותיקה בנפשי... בת 27.

עיר וורודה

הסתר פנים...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה