גולדית פז

עולה חדשה מארה"ב, כבר 5 שנים בארץ, וותיקה בנפשי... בת 27.

צבע בעיניים

שלושת האבות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה