עובדות-קבלן ברשות-הדואר אַל הִיכַנָע!
נסי המאבק אל על הַניפו; אל תאבדו תקווה.

אל תתנו לעושקיכן אתכן להכריע!
הקץ, לאי-הצדק ולעבדות.
בתנופה הוסיפו להילחם ולעמוד על המשמרת;
כבלי-העוֹשֶק אינם לצמיתות.

אינכן שפחות בשירות-המדינה; הִנְכֵן בנות-חורין.
מאבקכו הצודק כנחשול אדיר ימשיך לְהַגְבִיהַ;
כולם להפגין!

גם על הנהגת-ההיסתדרות ללמוד את הלקח,
ולַחֳבּוֹר אל סער-המאבק.
לא לפירוד בשורות הפועלים! הפירוד רק פוגע;
מערכתינו למען הצדק לא תושתק.

עובדות-קבלן ברשות-הדואר, אינכן לבדכן;
אל יאוש! שעת-ניצחונכן עוד תגיע.
כולנו איתכן!