למען המזרח – התיכון של שקט, לעבר – השובל* את עינינו אנו נושִאייָה; אל עמי – העולם, אנו שולחים תפילתנו, שיעצרו את השטן הנזווַע. אל תתנו, לקרות להרס! בכל – מאודכם, נסו למנוע פשע, בידי – הרשעים! למען, המזרח – התיכון של שקט, מהילחם, איננו מרפים! *שובל: בשירי זה, שמו של האופק