הפיגועים, לא ישברונו! על שפויי – דעתם, להמשיך לצעוד אל השלום, חרף – כל. לכל פיצוץ או צרור – ירי, עלינו בתשובה, מהשטחים לאזול*. עלינו, לעשות השלום! עלינו להודות בכך, כי חטאנו! ללא – וויתורים, אדמת – אזורנו, לא תשקוט, לעולם. אל – לנו, תת לפיגועים שישברונו! אל המחר הבהיר, נחתור, אף – על – גב! *לאזול = לצאת