נצא לקרב נגד משמיצי זֶכֶר הניצחון הסובייטי!
נצא לקרב נגד אלה,
שקוראים לחיילים הסובייטיים: כובשים.
נָגֵן בגופינו על אנדרטאות לגיבורים,
שהצילו את העולם מֶהַדֶבֶר הנאצי;
שום נאציזם, את הריסותיו לתחיה לא יקים.

נגן על תהילת-הניצחון הכביר, בטאלין!
גם בריגה וּלבוב, הנאציזם לנו לא יוכל.
גם תושבי פראג וּוארשה ייזכרו בסוף,
מי חילצם מהתופת;
הסגידה לנאציזם - קיצה שֶתִחְדַל.

התבל כולה זוכרת,  כיצד הצבא האדום צעד
בהביאו שיחרור שעל אחר שעל;
בלב כל היבשות חָרוּת שמו של הלוחם - מביס-הנאציזם.
כל אומה ואומה אוחזת תודה,
לעוּזו של החייל, שרוחו לא נפל בסטאלינגרד וסבסטופול;
חייל שעמד כחומת-מגן מול הפאשיזם!