מישרים, אין – סוף – פרוס – נפרסו על –פני מרחב, אין – חקר; השמש מתייקדה, מעל אריגי – החולות. זהבם, בוהק וזורח, באין – ספור, אורות!