אחד קצת משוגע סיפר לי

שביקר בבית קברות לגפרורים

 

אמר לי ראיתי אותם

חלקם שבורים חלקם שחורים

 

אמרתי לו אכן דבר נורא

...לראות גזיר עץ, חרוך, נטול ניצוץ חיים

 

הסתכלתי עליו מסתכל עלי מבין שאינני מבין

 

נכון

הרי גם גוש בשר הינו דבר בזוי ללא ניצוץ חיים

שאין לו מטרה מקום ממנו בא ודרך להשלים

זו הנחה שיש אש עצורה מבעד מבטים

מבעד לתווים וציורים ומשוררים ואף שיר זה

וכשנדלק גפרור אז הוא חופשי אף כי הוא זמני

 

אפשר לחשוב שהכל התחיל ממשחק באש של כמה ילדים