בריחתך המגוחכת

 

כה מגוחכת בריחתך,

פחדנותך יותר מדי כואבת.

אני מתעבת אותך כל כך

על הזיכרון האחרון המר,

הצל המרוחק שלך.

 

אהבתך הקטנה לא מכפרת,

לא מסוגלת לאהבתי הממוטטת.

בכיי המר מעולם לא נגע בך,

לא הודיע על מותי בפעם המאה.

 

נראה שרגשותיי חזקים ממך,

אהובי האנוכי, היהיר, האטום.

אני מבכה על החיים בלעדייך

בכעס, באהבה מהולה בשנאה,

מביטה בחיים ממשיכים בלעדיי.