נֶשֵךְ הַנָחַש הִיא

קִץְ מַאוׁר עֵינַיים,

וְאֶרֵס הַנֶחׁושֶת,

חָיוּת כֹּל הָאַדָם.