כשאל-הים טבע בנו הטבע
לאהוב
בטח שיער שנלך אל- הים

וכשידע שמרוב אהבה
ניתן לטבוע- מחשש לכך
יצר לנו את הטבעת
המטביעה את חותם האהבה על לוח ליבנו.

לכן...

 

(... וניתנה)