הראית- כוכב נופל במרומים?

תשאלי בחדווה

ואני משתאה ארכין

את ראשי

לקלוט

מהשקט והים והגלים

 

את בבת קולו המתרסק אל-

חופים שפרשנו בייננו

וציפורי געגוע אילם

שעופפו לאורך ולרוחב

מחפשות טביעת רגל

להשאיר את רישומה בעדינות

 

מצמיד פנים כמהות לחול

מים מלוחים שוטפים לפי

ודובדבן שנתת לי ממתיק

כעולל בעריסה נרדם

וחולם שאין עוד חוף וגרגרי פרידה

 מעורסל בזרועות גלייך.

 

 

 שחר מביטים בטס זריחה

 ובציפורים המשתגעות בכותל

אני מתנער מחויך

גוחן בזהירות מלחשש

צועדים לאט לאט

וככוכב נופל אל מרומייך.

 

 

הראית- כוכב נופל במרומים?

אשאלך ברכות

ואת עצומת עיניים ונטוית צוואר

תהדהדי אחרי: "ראיתי"