חדוות הנשמה הממושטרת

תחת בועה נסתרת.

קופסה בתוך קופסה נסגרת

מתוך אור פנימי מוארת

בעברה נזכרת.

 

בועה בתוך

בועה בתוך

בועה בתוך

בועה.

 

חדוות הנשמה ניצתת

אליה קרן פז ניבטת

לרגע משמחה רוטטת

אך דמעה נשמטת

ועל מדבר נוחתת.

 

קופסה בתוך

קופסה בתוך

קופסה בתוך

קופסה.

 

שבילי הנשמה הנרעדת

את דרך ההווה לומדת

עם מצבה מתמודדת

בצבת זרועות נלכדת

עוד מעט ונחרדת.

 

בועה בתוך

קופסה בתוך

בועה בתוך

קופסה,

נפתחת לרגע

ושוב

נסגרת