תרבות גלותית, מושבות זיכרון.

בערי השדה במדינת ישראל,

שברי קהילות ומצבות

אחד מעיר

ושניים מכפר,

לפליטה,

תא ועוד תא.

 

בבאר שבע, תל אביב או חיפה,

בתי עצבת

ריקים לעייפה