והמילים זורמות רוחפות ונוגעות יפות וצחות כמיטב שנותיך והשושנים פורחות במגוון צבעים מפיצות ריחן בחן ובמחול כמיטב שנותייך והדובדבן פורח עולה מתוך היער והוא בשל ורענן כמיטב שנותייך