|ההשראה לשיר באה בעקבות ביקור בבית כנסת ע"ש רבי מאיר בעל הנס ברח' יורדי הסירה (מול נמל תל אביב) אשר נוסד בשנת 1937 על ידי עובדי הנמל הסלוניקאים של נמל תל אביב, אגב, זהו אחד מבתי הכנסת היחידים בארץ בו ניתן לחוש את ריח הים המלוח.| ריח ים מלוח קול תפילה ורוח מתמזגים כעין עשן בחלל בת הכנסת הסמוך לנמל הישן. ידי פועלים בנוהו במקום שהזכיר ביתם מעבר לים זכרון ילדותם אי שם בעיר מולדתם. קול השם על המים וגלי משברים מול שמיים כתכלת לבן במסורה כשבת בקריאת התורה. סלסולי החזן בוקעים מחלחלים ללב, נוגעים כאדוות תכולות מלטפות כעינים צוחקות, יפות. זה קרוב לשבעים שנה כמו פנינה בצדפה טמונה וממנה יעל לעד קול רינה ושירת ספרד, בזמרה ותפילה חנונה מלאת רגש אמונה. ריח ים מלוח קול תפילה ורוח... פברואר 2003.