אהבתי לא דמתה עם בת אנוש לא הייתה אפילו לא ראיתי צילה ולא שמעתי קולה כי כך עליי נגזר בגזירת גורל. מצאתי מקור לא אכזב לאהבת אמת ללא רבב: מילים מילים על הדף כשירים לכל אשר אפנה והם כהד עונה במילים אתאר ואבנה בהגיגי אהבה אכנה דמות נערה תמירה שלעולם תהיה צעירה ולבה אומר שירה גם כשיסתם עליי גולל בקבר ערירי ואומלל נשכח מכל לב נשמתי תועה בכאב ללא ילדים ואיש שיבוא ויגיד קדיש ישארו המילים על דף בינות לספר על מדף ויתאחדו שמי להזכיר כמצבה איתנה כקיר כי: עלתה אהבתי למילים על בת אנוש, עשרות מונים לפיכך נותרו נאמנים לאורך ימים ושנים