בחצר בית עתיק
תחת עץ תאנה בשל
מונחת גיטרה על שולחן:
נשי עגלגל גופה
מתעקל בציפיה תכופה

אוצרת מנגינה
תחת פגי התאנה
נותנת צליל
כח להבשיל

זהו
צליל ערב פשוט
לאלו העומדים למות
ולזה המקים עצמו מנפילה
בכל יום חדש
בצליל
ומילה