בס"ד

בלבול של צורות,

מטר של דמעות,

חלל פעור ממלא את ליבי.

 

ליבי שלי, כמיהתי מאווי,

איפה אני,

ומה מעני?

 

צורות של בלבול,

דמעות של מטר,

תוך ליבי ממולא בפער.