את שמלתך ראו עיני מתבדרת לה –שיגעון. והרוח בהנאה גלויה וחוצפנית שיחקה לה חופשי חופשי בשערותייך. הה, מה ראו עיניי. ואז בא אל אפי ניחוח עדנייך, ובושם כזה מעולם לא בא אל אפי. ואני באתי עדייך, ואצבעותי בטיול חשקה נפשן, ככה, פתאום. טיול אל ובין שבילים, עמקים וגבעות לבנות. ורעד המגע הלם בי בכל כוח, כשיכור חיפשתי את שפתותייך. כשיכור - את קנקן יינו. לטייל טיילתי בשפתי ובלשוני אל כל מחוזות החפץ של הגלידונת שלי. גלידונת שלי, מה אעשה לגלידונת שלי. לחשתי לך דברי אהבה, ולשוני - אהבה אותך בדרך שרק היא יודעת, גלידונת שלי. הוי, גלידונת, גלידונת שלי. רק לנשקך בכל פה וכל לשון ולשתות מה שמתוק מיין ולהשתכר.