השיר נכתב בעקבות ביקור בבית הכנסת לעולי בורסה השוכן בירושלים, ברחוב הנביאים ונושא בחובו היסטוריה עשירה.

 

רוח הזמן לא תישן

תסחוף עלי שלכת

אל היכל ישן.

 

זו רוח העיר והודה

הנושבת לעד

מאילן גולת ספרד,

עלי עם אחד

שנטל מקלו ונדד

ששירת הפיוט ממנו עולה

מגירוש ועד ארץ גאולה.

 

אבן מקיר תזעק

עלי זכר שאינו נפסק:

ספרי תורה עתיקי גווילין

וכסאות משענת עגולים,

סליק נסתר של המחתרת

תחת פרוכת ארגמן לעטרת

צמחי בשמים להבדלה

ולכה דודי לקראת כלה.

 

ומשנת התרצ"ג

דרך שבת חול וחג

ושמות מיוחסים באות זהב

כי המה שבט ובתי אב,

זהו סיפור מלא חן

העובר כחוט השני

מאב לבן.

 

רוח הזמן לא תישן

תסחוף עלי שלכת

אל היכל ישן

ובחותם קודש תכתוב:

מה טובו

אהליך יעקב