הופעת פתאום

מתוך ענני

ערפל,

הטוב עלה

התחזק.

 

 רוצה

שתשאר.

 

בזכותך

א נ י

שלמה.

 

(כ"ד חשוון)