"שישי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשכרי ותתערי" (מתוך איכה) הנה פקד עוונך בת אדום הנה פקד. תשכרי ותתערי רקדי עד כלות עד שעת עלות שערך זהב אדום יועם בעת ענות. הו בת אדום היושבת בניך דורכים במקומם העצים במטע הפרי כמעט חדלו מהניב, נכזבה התוחלת. תשכרי ותתערי בבני אהלי קידר שזה מרחוק באו ותפארת אל אנדלוס בשפתם ולשונם. הו בת אדום הן פקד עוונך תתערי לבלי הכר עד שיאמר הזר: איכה יועם זהב. תשכרי ותתערי היושבת בארץ עוץ גם עלייך תעבור כוס, הן חטא רובץ לפתחך חטא שנות דור. הנה פקד עוונך בת אדום הנה פקד.