ממרחקים בוהק השחר טל מלחך צחור דמותך ומרחוק בוקע ים גליו שוברים צחוקך. על אילן וענפיו מול חלון ביתך שני עפרונים בשירה כל זמרתם לכבודך כל זמרתם לכבודך. בוהק בוהק הזוהר הבא מבין דמותך נוגע הוא ברכות בשביל אל ליבך אני נושא כולי לשהות במחיצתך לשהות במחיצתך.